Cena Bitcoin: Wiadomości kryptowalutowe, trendy i aktualna wartość

Cena Bitcoin: Wiadomości kryptowalutowe, trendy i aktualna wartość

Cena Bitcoina to koszt jednego Bitcoina. Oczywiście może to skłonić do zastanowienia - jak mierzyć wartość cyfrowego tokena? Ogólnie rzecz biorąc, istnieją trzy sposoby oceny wartości dowolnego aktywa: 1. Aktualna Wartość Rynkowa: Aktualna wartość rynkowa kryptowaluty to cena, po której można nabyć dane aktywo na rynku. Może to nie być to samo, co jego księgowa lub godziwa wartość rynkowa. 2. Cena historyczna: Ceny historyczne pomagają nam zrozumieć, czy dany składnik aktywów jest niedowartościowany czy przewartościowany w danym momencie. 3. Wartość wewnętrzna: Wartość wewnętrzna reprezentuje długoterminowy potencjał składnika aktywów i jest niezależna od jego ceny rynkowej.

Strona 1 z 5

Cracovia TV